< < zpět na seznam škodlivých činitelů Březen

Padání klíčních rostlin

Padání klíčních rostlin

Popis: Dochází k napadení kořenového krčku, který vodnatí, černá a zužuje se. V místě tohoto zúžení ztrácí rostlina pevnost a láme se tzv. padá. Nejčastěji jsou napadány mladé rostlinky po vzejití. Onemocnění se vyskytuje v ohniscích. Ochrana: Provádí se aplikace přípravků formou zálivky bezprostředně po výsevu nebo po přesazení. Je možné i promísit substrát s přípravkem (u sypkých přípravků). Rostlina: Brukvovitá zelenina


Produkty

Merpan 80 WG Merpan 80 WG
Fungicidní přípravek k ochraně ovocných dřevin, okrasných rostlin, zeleniny a révy proti houbovým chorobám

Previcur Energy, zelenina Previcur Energy, zelenina
Systémový kombinovaný fungicidní přípravek působící proti půdním a listovým chorobám, které způsobují padání klíčních rostlin, nekrózy kořenů, pat stonků a choroby nadzemních částí rostlin. Je ideálním řešením k ochraně okurek proti plísni okurkové, košťálové zeleniny proti plísni zelné a půdním houbám Oomycetes, salátu proti plísni salátové. Aplikujeme dle tabulky použití v příbalovém letáku v měsících II. - IX.

Proplant Proplant
Systémový fungicid určený proti houbovým chorobám v zelenině, v okrasných rostlinách a v okrasných dřevinách. Používá se k ochraně klíčících semen, sazenic, řízků, cibulí a rostlin před napadením pravými plísněmi.Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE