Slovníček pojmů

Všechny uvedené údaje mají pouze informativní charakter, řiďte se pokyny uvedenými na etiketách jednotlivých přípravků.

Dvouděložné (širokolisté) plevele - rostliny se širokými listy, s rozvětvenou (síťnatou) žilnatinou např. pampeliška, jitrocel, lebeda atd.

Fungicidy - připravky proti houbovým chorobám, plísním.

Herbicidy - přípravky proti plevelům.

Insekticidy - přípravky proti hmyzu, přičemž přípravky proti roztočům (sviluškám) se nazývají akaricidy.

Jednoděložné (trávovité) plevele - rostliny s úzkými listy, s nerozvětvenou žilnatinou např. pýr, lipnice atd.

Kontaktní (dotykový) - působí pouze na částech rostlin, které jsou zasažených postřikem. Nejsou rozváděny rostlinnými pletivy.

Kurativní - mají léčebný účinek tzn. potlačují chorobu několik hodin (dní) po vzniku infekce (napadení) rostliny.

Moluskocidy - přípravky proti plžum a slimákům.

Neselektivní (totální) - hubí veškeré zelené rostliny (pojem se používá nejčastěji ve spojení s herbicidy).
 

Moření - mořením se rozumí různé stupně "obalení" osiva či sadby před výsevem nebo výsdbou (dle návodu - "suché" nebo "mokré" moření) prostředkem proti chorobám nebo škůdcům.
 

Ochranná lhůta - je doba ve dnech, kterou je nutné dodržet od poslední aplikace přípravku do počátku sklizně dané plodiny.
Jestliže je uvedeno AT místo počtu dní, pak se stanovení ochranné lhůty nevyžaduje. Nejčastěji z důvodu, že ochranná lhůta je dána termínem aplikace, například "před květem" nebo "po výsadbě". Časový interval mezi postřikem a sklizní je tak dostatečně dlouhý.
 

Preemergentní - aplikuje se po zasetí plodiny, ale před jejím vzejitím (pojem se používá u herbicidů).
 

Pesticidy - přípravky proti škodlivým činitelům (plevelům, škůdcům, chorobám) - patří k nim herbicidy, insekticidy, fungicidy atd.
 

Postemergentní - ošetření se provádí na vzešlé plevelné rostliny v porostech již vzešlých kulturních rostlin.
 

Preventivní - používají se preventivně před očekávaným napadením rostlin, nemají kurativní účinek.
 

Selektivní - hubí vybrané (cílové) organizmy (rostliny).
 

Systémový - přípravek proniká do rostlinných pletiv a je rozváděn do dalších nadzemních částí rostliny (i nezasažených postřikem).
 

Rodenticidy - přípravky proti hlodavcům (myši, potkani, hryzci, ...).Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE