< < zpět na seznam škodlivých činitelů Celoročně

Nežádoucí dřeviny

Nežádoucí dřeviny

Popis: Hubení náletových dřevin, maliníků, ostružiníku, bezinek atd. Postřik nesmí zasáhnout listy ani ostatní zelené části sousedních rostlin, které nechceme hubit. Ochrana: Aplikujeme na dřeviny již s dostatečně vytvořenou listovou plochou. Rostlina: Nezemědělská půda
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE