< < zpět na seznam škodlivých činitelů Květen

Dvouděložné (širokolisté) plevele

Dvouděložné (širokolisté) plevele

Popis: V bramborách se nejčastěji vyskytují tzv. pozdní jarní plevele např.merlíky, lebedy, laskavce, peťoury či bažantka roční. Ochrana: Ošetření se provádí před vzejitím brambor nebo krátce po jejich vzejití do výšky natě max. 10 cm. Postřik vytvoří na povrchu hrůbku film, který zabrání vzcházení těchto plevelů. Po ošetření se již nesmí provádět žádná kultivace (např. přihrnutí či okopávka), protože by došlo k porušení tohoto filmu. Rostlina: Brambory


Arcade 880 EC - balení

100ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Brambory / Dvouděložné (širokolisté) plevele 100 / 100ml / 8 l vody nevyžaduje se


Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE