< < zpět na seznam škodlivých činitelů Srpen

Sazovitost

Sazovitost

Popis: Na plně vyvinutých, zrajících a již sklizených plodech se objevují okrouhlé šedočerné sazovité skvrny. Skvrny jdou obvykle z plodů setřít, ale plody jsou špatně skladovatelné a nevzhledné. Ochrana: Provedeme pozdní ošetření proti strupovitosti (konec července, srpen) s ohledem na ochrannou lhůtu přípravku. Rostlina: Jabloň


Produkty

Dithane DG Neotec Dithane DG Neotec
Kontaktní fungicid proti houbovým chorobám polních plodin, zeleniny, ovocných plodin, révy vinné a okrasných rostlin.Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE