Archív aktualit

Ukončení prodeje

Ode dne 31.12. 2010 je  ukončen prodej malospotřebitelského balení přípravku Glyfogan.

Dne 28.2.2011 bude ukončen prodej přípravku Talstar 10 EC (registrační číslo: 3594/2)

Ukončení prodeje

 

Ode dne 18. prosince je v České republice stejně jako v ostatních státech EU ukončen prodej herbicidu Casoron G.


Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE