Produkty - insekticidy - Applaud 25 SC

<< zpět na produkty Applaud 25 SC

Postřikový insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu je určen k ochraně okrasných rostlin proti molici skleníkové a molici bavlníkové. Přípravek nehubí přirozené nepřátele škodlivého hmyzu a je vhodným doplňkem integrované ochrany rostlin ve sklenících. Hubí i škůdce rezistentní k jiným typům přípravků. Dávkování: 10 ml/10 l vody/100 m2. Účinná látka: buprofezin 250 g/l.

Balení:

10ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Okrasné rostliny a dřeviny / Molice 10 / 10ml/10l vody/100m2
Okrasné rostliny a dřeviny / Molice 10 / 10ml / 10l vody / 100m2 7 dní


Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE