Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Květilka zelná

Květilka zelná

Popis: Na kořenech jsou bílé, asi 1 cm dlouhé larvy, které okusují kořeny a kořenový krček. Napadené rostliny zpomalují růst, žloutnou, vadnou a při silném napadení odumírají. Rostliny jdou z půdy snadno vytáhnout. Ochrana: Aplikace přípravku při výsadbě.


Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE