Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Přezimující škůdci

Přezimující škůdci

Popis: Mezi přezimující škůdce počítáme např. svilušky, mšice, mery, píďalku podzimní, štítenky či puklice. Ochrana: Ochranu provádíme, když již jabloně raší. Nejlépe od fáze myšího ouška až po zelené poupě (konec března, začátek dubna).


Přezimující škůdci EKOL ZDRAVÁ ZAHRADA - balení

100ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Jabloň / Mšice 100 / 50 ml / 2,5 l vody AT
Jabloň / Přezimující škůdci 100 / 50 ml / 2,5 l vody AT
Jabloň / Svilušky 100 / 50 ml / 2,5 l vody AT
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE