Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Předjarní postřik EKOL

Insekticidní, kontaktní přípravek ve formě roztoku k přípravě postřiku. Princip přípravku spočívá v tvorbě jemného olejového filmu, který zabraňuje dýchání přezimujících škůdců, čímž řeší jejich likvidaci a podporuje dobrý zdravotní stav révy vinné, okrasných a ovocných dřevin. Vhodný je také k ochraně proti mšicím a sviluškám i v průběhu vegetace.

Balení:

100ml 250ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Jabloň / Mšice 100 / 50 ml / 2,5 l vody AT
Jabloň / Mšice 250 / 50 ml / 2,5 l vody AT
Jabloň / Přezimující škůdci 100 / 50 ml / 2,5 l vody AT
Jabloň / Přezimující škůdci 250 / 50 ml / 2,5 l vody AT
Jabloň / Svilušky 100 / 50 ml / 2,5 l vody AT
Jabloň / Svilušky 250 / 50 ml / 2,5 l vody AT
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE