Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Přezimující škůdci EKOL ZDRAVÁ ZAHRADA

Pomocný prostředek na ochranu rostlin proti přezimujícím škůdcům, postřikový kontaktní insekticid ve formě emulgovatelného koncentrátu. K podpoře zdravotního stavu a ochraně ovocných a ochranných dřevin a révy vinné proti živočišným škůdcům. Účinná látka: řepkový olej. Pro přípravu 5l aplikační kapaliny. 

Balení:

100ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Jabloň / Mšice 100 / 50 ml / 2,5 l vody AT
Jabloň / Přezimující škůdci 100 / 50 ml / 2,5 l vody AT
Jabloň / Svilušky 100 / 50 ml / 2,5 l vody AT
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE