Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Score 250EC

Postřikový fungicidní přípravek určený k ochraně jádrového ovoce proti strupovitosti, celeru proti septorióze celeru a okrasných rostlin proti padlí, rzi a listové skvrnitosti.

Balení:

6 ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Jabloň / Strupovitost jabloně 6 / 10-15 l vody 49 dnů
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE