Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

SpinTor

SpinTor je přírodní postřikový insekticid určený k ochraně bramboru, révy vinné, jabloní a zeleniny proti škůdcům.

Balení:

6 ml 20 ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Jabloň / Obaleč jablečný 6 / 5 l vody 7
Jabloň / Obaleč jablečný 20 / 16,5 l vody 7
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE