Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Topas 100 EC

Systemicky působící fungicid s výrazným účinkem proti pravému padlí v různých kulturách. Účinná látka proniká do rostliny prostřednictvím listů a stonků relativně velmi rychle - v průběhu 24 hodin. Po tomto období již nemůže dojít ke smytí deštěm. V rostlině se pohybuje účinná látka akropetálně, směrem k novým přírůstkům.  

Balení:

10 ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Jabloň / Padlí jabloně 10 / 22 l vody 35
Jabloň / Strupovitost jabloně 10 / 22 l vody 35
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE