Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Touchdown Quattro

Obsahuje účinnou látku glyphosate, která je přijímána listy. Přípravek působí neselektivně jako listový systémový herbicid proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního před setím nebo výsadbou, před sklizní nebo na strniště. 

Balení:

50 ml 100 ml 250 ml 500ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Jabloň / Plevele 50 / 0,4 l vody nevyžaduje
Jabloň / Plevele 100 / 3-4 l vody nevyžaduje
Jabloň / Plevele 250 / 7,5-10 l vody nevyžaduje
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE