Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Svilušky

Svilušky

Popis: Vznikají bíložluté drobné skvrnky, při silném napadení pak pletivo zkorkovatí a na rostlinách se vytvoří pavučina. Ochrana: Při počátečním objevení příznaků


Produkty

Nissorun 10 WP Nissorun 10 WP
Selektivní kontaktní akaricid ve formě dispergovatelného prášku. Používá se k hubení svilušek ve chmelu, révě vinné, okrasných rostlinách, okrasných dřevinách, jádrovinách a peckovinách. Vyznačuje se dlouhodobým specifickým účinkem na vajíčka, larvy a nymfy svilušek. Na dospělce působí nepřímo, nehubí je, ale sterilizuje. 





Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE