Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Mospilan Hobby

Systémový insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku. Je určený k postřiku proti škůdcům rostlin, zejména postřik na  mandelinku bramborovou v bramborách, k postřiku proti mšicím včetně vlnatky krvavé a postřiku na stromy, také na obaleče jablečného v jádrovinách, molic a mšic na okrasných rostlinách. Obsah: Acetamiprid 20 procent.

Balení:

500 ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Květiny / Mšice 500 / 500 ml
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE