Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Nežádoucí vegetace

Nežádoucí vegetace

Popis: Veškeré zelené rostliny nacházející se např. podél plotu, chodníků, v zámkové dlažbě či na nezemědělské půdě. Postřik nesmí zasáhnout listy ani ostatní zelené části sousedních rostlin, které nechceme hubit. Ochrana: Aplikujeme na vzešlé rostliny s dostatečně vytvořenou listovou plochou, nejlépe ještě před vytvořením květenství. S výjimkou přípravku Casoron 10 G, který se aplikuje posypem těsně po roztátí sněhu.


Kaput Hobby - balení

500 ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Nezemědělská půda / Nežádoucí vegetace 500 / 15-20 l vody nevyžaduje
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE