Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Pařezová výmladnost

Pařezová výmladnost

Popis: Obrůstání pařezů odstraněných dřevin novými výhonky. Ochrana: Provádí se nátěr nebo postřik čerstvých řezných ploch.


Garlon New - balení

100ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Nezemědělská půda / Nežádoucí vegetace 100 / 5 l vody nevyžaduje se
Nezemědělská půda / Pařezová výmladnost 100 / 250 ml vody nevyžaduje se
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE