Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Pařezová výmladnost

Pařezová výmladnost

Popis: Obrůstání pařezů odstraněných dřevin novými výhonky. Ochrana: Provádí se nátěr nebo postřik čerstvých řezných ploch.


Gladiator Hobby - balení

750ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Nezemědělská půda / Nežádoucí vegetace 750 / nevyžaduje
Nezemědělská půda / Pařezová výmladnost 750 / nevyžaduje
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE