Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Garlon New

Herbicidní přípravek určený k hubení nežádoucích dřevin a dvouděložných plevelů na loukách, pastvinách, trávnících, neobdělávané zemědělské půdě a  k likvidaci pařezové výmladnosti pařezů.

Balení:

100ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Nezemědělská půda / Nežádoucí vegetace 100 / 5 l vody nevyžaduje se
Nezemědělská půda / Pařezová výmladnost 100 / 250 ml vody nevyžaduje se
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE