Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Gladiator Hobby

Totální listový herbicid se systémovým účinkem. Hubí jednoleté a vytrvalé plevele i veškerou nežádoucí vegetaci. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny, včetně kořenů a oddenků, což vede k celkovému zničení rostliny. Nezanechává rezídia v půdě. ,,Naředěno k přímému použití"

Balení:

750ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Nezemědělská půda / Nežádoucí vegetace 750 / nevyžaduje
Nezemědělská půda / Pařezová výmladnost 750 / nevyžaduje
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE