Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Kaput Hobby

Postřikový neselektivní herbicidní přípravek pro aplikaci bez ředění (2% aplikační roztok) k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě a k likvidaci nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny včetně podzemních orgánů rostliny. 

Balení:

500 ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Nezemědělská půda / Nežádoucí vegetace 500 / 15-20 l vody nevyžaduje
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE