Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Totalex Natur PREMIUM

Přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) s obsahem kyseliny pelargonové je určen k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a mechů v okrasných výsadbách. Jedná se o přírodní přípravek rostlinného původu šetrný k životnímu prostředí, neobsahuje glyfosáty. Likviduje veškerou zelenou vegetaci s účinkem po 3 hodinách.

Balení:

100ml 250ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Nezemědělská půda / Mechy 100 / 180 ml / 100 m2 AT
Nezemědělská půda / Mechy 250 / 180 ml / 100 m2 AT
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE