Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Půdní oomycety (způsobují vadnutí okurky)

Půdní oomycety (způsobují vadnutí okurky)

Popis: U výsevů dochází ke špatnému vzcházení, u již vzrostlých rostlin k vadnutí, které bývá zpočátku přechodné (jen za vyšších teplot), později je vadnutí nevratné. Cévní svazky rostliny mohou být zahnědlé až černé. Ochrana: Používání zdravé nebo dezinfikované zeminy; roubování okurek na tykev fíkolistou; zálivka fungicidními přípravky.


Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE