Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Garlon New

Herbicidní přípravek určený k hubení nežádoucích dřevin a dvouděložných plevelů na loukách, pastvinách, trávnících, neobdělávané zemědělské půdě a  k likvidaci pařezové výmladnosti pařezů.

Balení:

100ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Trávník / Dvouděložné (širokolisté) plevele 100 / 4 l vody 14
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE