Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Starane Forte

Herbicid k postemergentnímu hubení odolných jednoletých i vytrvalých dvouděložných plevelů (svízel přítula, ptačinec žabinec, pohanka svlačcovitá, šťovíky, svlačec plotní aj.) v trávníku a na nezemědělské půdě. Dešťové srážky za hodinu po aplikaci již nesníží účinek přípravku na plevele.

Balení:

10ml 50ml
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Trávník / Dvouděložné (širokolisté) plevele 10 / 10 ml / 6,6 l vody AT
Trávník / Dvouděložné (širokolisté) plevele 50 / 50 ml / 33 l vody AT
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE