Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Hálčivec révový

Hálčivec révový

Popis: Drobný, okem neviditelný roztoč, který způsobuje, že na jaře raší letorosty pomaleji, listy jsou drobné a zkadeřené. Může docházet až k zasychání květenství. Ochrana: Postřik aplikujeme při rašení a opakujeme ho po 10-14 dnech. Při silném napadení provedeme i třetí ošetření a to v druhé polovině srpna.


Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE